विलोम शब्द

आलोमविलोमआलोमविलोम
निर्माणविध्वंसनरकस्वर्ग
नश्वरशाश्वतनैसर्गिककृत्रिम
निर्वाकसवाकनियमितअनियमित
निरावृतआवृत्तनिवृत्तप्रवृत्त
निश्चेष्टसचेष्टनिषिद्ध विहित
निरादरसादरप्रातः सायं
परिग्रहअपरिग्रहपराधीनस्वाधीन
परास्तविजयीप्रबुद्धबुद्धिहीन
पार्थिवअपार्थिवपृथकसंयुक्त
पौरूषस्त्रीत्वपाठकश्रोता
पवित्रअपवित्रपूर्वार्द्धउत्तरार्द्ध
परमार्थस्वार्थपालकसंहारक
प्रख्यातकुख्यातपरिश्रमविश्राम
पंथकुपंथपतितअपतित
प्रमुखसामान्यप्रवेशनिकास
प्रतिकूलअनुकूलप्रखरमंद
प्रोत्साहितहतोत्साहितपतनोन्मुखविकासोन्मुख
प्रसादविषादप्रवरअवर
पात्रकुपात्रप्रवृत्तिनिवृत्ति
प्राचीननवीनपरकीयस्वकीय
पतिव्रताकुलटाप्रच्छादनअनाच्छादन
पक्षपातीनिष्पक्षप्रेमघृणा
पूर्णअपूर्णप्रकटगुप्त
पृष्ठभागअग्रभागपाकनापाक
पक्षविपक्षप्रीतिद्वेष
विलोम शब्द हिंदी में
आलोमविलोमआलोमविलोम
प्रशंसकनिंदकप्रशस्तसंकुचित
पंडितमूर्खफूलकांटा
फायदानुकसानफैलनासिकुड़ना
फलाहारीअनाजीफलितअफलित
बड़बोलागुमसुमबोध्यदुर्बोध्य
बुद्धिमानमूर्खबाढ़सूखा
बीमारतंदुरुस्तब्याहाकुंवारा
बाह्यआंतरिकबढ़ियाघटिया
बहुअल्पबोधअबोध
बंजरउर्वरबहुमतअल्पमत
बर्बरसभ्यबलवानबलहीन
बेमेलसंगतबेडौलसुडौल
बद्धमुक्तबंधनमुक्ति
बेदमदमदारभोग्यअभोग्य
भ्रामकनिश्चयात्मकभूगोलखगोल
भाग्यदुर्भाग्यभंजकयोजक
भारीहल्काभूमिकाउपसंहार
भगवानभगवतीभव्यसाधारण
भूषणकुभूषणभावअभाव
भोगीयोगीभयअभय
भेदअभेदभयाक्रांतभयशून्य
भद्रअभद्रभावीभूत
भलाबुराभिक्षुकदाता
भिन्नअभिन्नभक्ष्यअभक्ष्य
भूतकालभविष्यकालभौतिकआध्यात्मिक
विपरीतार्थक शब्द हिंदी में
आलोमविलोमआलोमविलोम
मिलनविरहमनुजदनुज
महायोगीमहाभोगीमिथ्यासत्य
मसृणरुक्षमतैक्यमतभेद
मानवदानवमहत्तमलघुत्तम
मंथरक्षिप्रमिटअमिट
मधुरकटुमहात्मादुरात्मा
महलझोपड़ीमानवतानृशंसता
मुक्तिबंधनमलिनपवित्र
महिमालघिमामनोरमवीभत्स
मूकवाचालममतानिर्ममता
मानवीयअमानवीयमित्रशत्रु
मितव्ययीखर्चालुमूल्यवानमूल्यहीन
मुदितखिन्नमान्यअमान्य
मौलिकअमौलिकमूलनिर्मूल
मौनमुखरमुखपृष्ठ
मीठानमकीनमनसाकर्मणा
मर्त्यअमर्त्ययशअपयश
यद्यपितथापियतिगृहस्थ
यथार्थकाल्पनिकयुद्धशांति
योग्यअयोग्ययादभूल
यौवनबुढापायथेष्टकम, स्वल्प
रोगीनिरोगीरुचिअरुचि
रागद्वेष, विरागरिक्तभरा
रोहणअवरोहणरूपकुरूप
रसीलानीरसरक्षकभक्षक

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!